Osiguranje izlagača na sajmovima

Izvor: Dunav osiguranje

Osiguranje izlagača na sajmovima podrazumeva osiguranje stvari izlagača na sajmovima koji imaju stalne izložbene prostorije. Osiguranje se odnosi na sve eksponate, opremu i pomoćni materijal koji se nalazi u prostorijama i na teritoriji sajma. Može ga zaključiti svako ko ima interes da zaštiti izloženu robu, bilo da je u pitanju njen sopstvenik ili zakupac.

Osiguravajuća zaštita se pruža od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari usled ostvarenja bilo koje opasnosti kojoj su izložene osigurane stvari, uključujući i opasnosti provalne krađe i krađe za sve vreme održavanja sajma. Osim toga, osigurava se i odgovornost prema trećim licima za štete koje uzrokuju smrt, povredu tela ili zdravlja ili uništenje i oštećenje stvari trećih lica.

Osiguranje računara

This image has an empty alt attribute; its file name is osiguranje-racunara.jpg
Foto: Pixabay.com

Računari kao i razna računarska oprema postali su neophodni za rad svakog preduzeća.

Sve bitne informacije smeštene su i sačuvane na računarima i zastoj u radu računara dovodi do nemogućnosti obavljanja kako sitnih svakodnevnih poslova, tako i krupnih operacija u procesu proizvodnje ili kontrole čitavih sistema. Zbog toga dolazi do  finansijskih gubitaka. Finansijski gubitci mogu se umanjiti osiguranjem računara, računarske opreme, procesora, i dr.

Osiguranjem računara i računarske opreme možete osigurati:

 • računare i slične uređaje sa opremom
 • pomoćne mašine
 • klima i energetske uređaje
 • instalacije
 • procesne elektronske računare

Ovim osiguranjem osiguravate se od mnogobrojnih opasnosti: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, delovanja vode i pare, pada letelice, manifestacije i demonstracije, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, snežne lavine, loma mašina i provalne krađe i razbojništva.

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrednost predmeta osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti procenjena od strane vas ili stručnog lica ili preuzeta iz knjigovodstvene evidencije.

Ukoliko je osigurana stvar uništena, naknađuje se vrednost osigurane stvari , a ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke osigurane stvari, u oba slučaja najviše do visine ugovorene sume osiguranja. Kako bi se izbeglo umanjenje naknade za troškove amortizacije, postoji mogućnost ugovaranja doplatka za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta kod rizika loma mašina.

Osiguranjem su, svakako, obuhvaćeni troškovi raščišćavanja i čišćenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem u određenom procentu, kao i troškovi nastali usled pokušaja da se opasnost otkloni.

AMS Osiguranje: Putujte bezbrižno i u vreme pandemije koronavirusa!

Mnoge zemlje otvorile su granice za turiste i sezona letovanja konačno je počela. Posle izuzetno teškog perioda usled pandemije koronavirusa, sve što želite je da pobegnete negde na odmor. Ipak, strah da se možete zaraziti ovim virusom u inostranstvu, ne da vam da se opustite. Ne brinite, AMS Osiguranje je tu za vas, jer naša polisa Putnog zdravstvenog osiguranja pokriva i lečenje bolesti uzrokovane virusom COVID-19!

Mi ništa ne prepuštamo slučaju i potrebe osiguranika uvek stavljamo na prvo mesto! Zato smo proširili paket usluga i uveli dodatno pokriće za slučaj bolesti COVID-19 kojim skupe troškove lečenja u inostranstvu uzrokovane ovim virusom preuzimamo na sebe.

Pre odlaska na put obavezno zaključite polisu Putnog zdravstvenog osiguranja i osigurajte se da ćemo pored osnovnog pokrića troškova lečenja u inostranstvu, ukoliko je ugovoreno, pokriti i troškove za slučaj potvrđene infekcije virusom COVID-19, što uključuje neophodne medicinske preglede ovlašćenih lekara, testiranje u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije virusom COVID-19, lekove u vanbolinčkom lečenju, bolničko lečenje ili hitnu medicinsku evakuaciju u zemlju prebivališta, u skladu sa uslovima osiguranja.

Izaberite AMS Osiguranje, jer smo vam omogućili da polisu Putnog zdravstvenog osiguranja uz dodatno pokriće za slučaj bolesti COVID-19 zaključite brzo, sigurno i lako online na našem sajtu, po 30 odsto nižoj ceni! Tako će vas premija osiguranja za individualnu polisu, uključujući doplatu za pokriće COVID-19, za sedam dana boravka na teritoriji Evrope, koštati svega 1.102 dinara. Ušteda je velika, posebno ako na putovanje idete porodično, jer premija u tom slučaju iznosi samo 2.425 dinara za isti vremenski period.

Sve što treba da uradite jeste da izdvojite nekoliko minuta i od svoje kuće, u samo nekoliko koraka, ugovorite Putno zdravstveno osiguranje i na odmor krenete potpuno rasterećeni. Detaljno uputstvo za online zaključivanje polise Putnog zdravstvenog osiguranja možete naći na sajtu webshop.ams.co.rs. Za više informacija pozovite broj telefona 0800-009-009, a možete nas posetiti i u Ruzveltovoj 16 u Beogradu ili na nekom od preko 250 prodajnih mesta širom Srbije.

Osiguranje domaćinstva

Mesto na koje se uvek rado vraćate posle putovanja, izleta, napornog radnog dana i mnogih drugih svakodnevnih aktivnosti je Vaš dom i zato je važno da ga osigurate od rizika i raznih opasnosti koje mogu da ga ugroze.

Osiguranjem domaćinstva mogu biti pokriveni: stambeni objekti (koji su nastanjeni kao i oni koji nisu stalno nastanjeni), pomoćni objekti, stvari u Vašem domu kao i članovi domaćinstva. U zavisnosti od osiguravajućeg društva moguće je ugovoriti i odgovornost prema trećim licima i njihovim stvarima.

Kada je reč o osiguranju domaćinstva pokriveni su sledeći rizici: požar, udar groma, grad, tuča, eksplozija, izliv vode iz instalacije, provalna krađa, lom stakla, odgovornost prema trećim licima i zemljotres.

U zavisnosti od osiguravajućeg društva kod kog izaberete da osigurate Vaš dom nude Vam se razne pogodnosti kao što su: hitne intervencije i popravke (do ugovorenih iznosa i određenog broja intervencija), besplatna SMS upozorenja na ekstremne nepogode, pokriće troškova smeštaja ukoliko zbog nastale štete ne možete da boravite u Vašem domu itd. Kada je reč o hitnim intervencijama tu spadaju: vodoinstalaterski radovi, staklarski radovi, zidarski i krovopokrivači i slično.

Visina ugovorene premije zavisi od površine vašeg domaćinstva kao i vrednosti stvari koje se nalaze u njemu.

AMS Osiguranje nudi 30% popusta na online kupovinu polise Putnog zdravstvenog osiguranja uz pokriće za COVID-19!

Epidemija koronavirusa u mnogim zemljama i dalje je aktuelna. Ako ste planirali put u inostranstvo, obavezno se osigurajte i za slučaj lečenja bolesti uzrokovane virusom COVID-19. Uradite to online na webshopu AMS Osiguranja i ostvarićete 30 odsto popusta.

Osluškujući potrebe svojih osiguranika, AMS Osiguranje proširilo je paket usluga i uvelo dodatno pokriće za slučaj bolesti COVID-19 čime skupe troškove lečenja u inostranstvu uzrokovane ovim virusom preuzima na sebe.

Ne prepuštajte stvari slučaju, zaključite polisu Putnog zdravstvenog osiguranja i osigurajte se da ćemo pored osnovnog pokrića troškova lečenja u inostranstvu, ukoliko je ugovoreno, pokriti i troškove za slučaj potvrđene infekcije virusom COVID-19, što uključuje neophodne medicinske preglede ovlašćenih lekara, testiranje u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije virusom COVID-19, lekove u vanbolinčkom lečenju, bolničko lečenje ili hitnu medicinsku evakuaciju u zemlju prebivališta, u skladu sa uslovima osiguranja.

AMS Osiguranje je pravi izbor za vas, jer smo vam omogućili da polisu Putnog zdravstvenog osiguranja uz dodatno pokriće za slučaj bolesti COVID-19 zaključite brzo, sigurno i lako online na našem sajtu, po 30 odsto nižoj ceni! Tako će vas premija osiguranja za individualnu polisu, uključujući doplatu za pokriće COVID-19, za sedam dana boravka na teritoriji Evrope,  koštati svega 1.102 dinara. Ušteda je velika, posebno ako na putovanje idete porodično, jer premija u tom slučaju iznosi samo 2.425 dinara za isti vremenski period.

Jedino što treba da uradite jeste da izdvojite nekoliko minuta i od svoje kuće, u samo nekoliko koraka, ugovorite Putno zdravstveno osiguranje i na odmor krenete potpuno rasterećeni. Detaljno uputstvo za online zaključivanje polise Putnog zdravstvenog osiguranja možete naći na sajtu webshop.ams.co.rs. Za više informacija pozovite broj telefona 0800-009-009.

Osiguranje vodnih transportnih rizika u Srbiji

Izvor: Svet osiguranja

U Srbiji postoji osiguranje plovila na unutrašnjim vodama (kasko-osiguranje za vreme plovidbe, mirovanja i usidrenja), osiguranje od odgovrnosti vlasnika, odnosno korisnika rečnih i jezerskih plovila za štetu pričinjenu trećim licima upotrebom plovila koja je nastala uništenjem ili oštećenjem njihovim stvari, a tu je i obavezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika čamaca. U Srbiji se nude i polise osiguranja robe u rečnom prevozu i osiguranja brodova u izgradnji dok se nalaze u brodogradilištu, uz još neke vidove pokrića.

U odnosu na ukupnu premiju osiguranja, u predhodnih pet godina učešće ovih vrsta osiguranja u Srbiji je iznosilo manje od jedan odsto.

Privrednim razvojem naše zemlje i povratkom na tranzitnu kartu Evrope , usloviće se dalji razvoj svih vrsta transportnih osiguranja kao i porast osiguranih suma i premije osiguranja .

Osiguranje gostiju hotela od posledica nesrećnog slučaja

Hoteli, lečilišta, kampovi i druga pravna i fizička lica koja nude noćenja imaju mogućnost osiguranja svojih gostiju od nesrećnog slučaja.

Početak osiguranja je od momenta kada se gost propisno evidentira kod ugovorača osiguranja (hotelska knjiga) i traje do momenta kada prestaje biti gost hotela ili prenoćišta.

Osiguranje je u obavezi da isplati naknadu ako nesrećni slučaj nastane za vreme trajanja osiguranja i to za vreme boravka i to za vreme boravka u hotelu i van hotela.

Osobe (goste) je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

 • Smrti usled nezgode,
 • Invaliditeta,
 • Smrti usled bolesti,
 • Troškovi lečenja,
 • Odgovornost za lica,
 • Odgovornost za stvari.

Inovacije su neizbežan faktor uspešnog poslovanja

Izvor: Svet osiguranja, Vesna Lapčić

„Dunav Re“ je poslednjih nekoliko godina posebnu pažnju posvetio upravo strategiji razvoja. Akcenat je stavljen na politiku inovacija i ESG faktore (Environmental, Social & Governance). Uspeli smo da se približimo cedentima na nov način, tako što smo umesto gotovih rešenja i standardnih tipova pokrića ponudili pokrića koja su struktuirana tačno prema potrebama svakog cedenta pojedinačno. Danas „Dunav Re“ preuzima rizike iz više od 150 zemalja sveta.

Zorana Pejčić, predsednica Izvršnog odbora “Dunav Re”

Intervju sa Zoranom Pejčić predsednicom Izvršnog odbora “Dunav Re” pročitajte putem linka.

AMS Osiguranje: Putujte bezbrižno i u vreme pandemije koronavirusa!

Mnoge zemlje otvorile su granice za turiste i sezona letovanja konačno je počela. Posle izuzetno teškog perioda usled pandemije koronavirusa, sve što želite je da pobegnete negde na odmor. Ipak, strah da se možete zaraziti ovim virusom u inostranstvu, ne da vam da se opustite. Ne brinite, AMS Osiguranje je tu za vas, jer naša polisa Putnog zdravstvenog osiguranja pokriva i lečenje bolesti uzrokovane virusom COVID-19!

Mi ništa ne prepuštamo slučaju i potrebe osiguranika uvek stavljamo na prvo mesto! Zato smo proširili paket usluga i uveli dodatno pokriće za slučaj bolesti COVID-19 kojim skupe troškove lečenja u inostranstvu uzrokovane ovim virusom preuzimamo na sebe.

Pre odlaska na put obavezno zaključite polisu Putnog zdravstvenog osiguranja i osigurajte se da ćemo pored osnovnog pokrića troškova lečenja u inostranstvu, ukoliko je ugovoreno, pokriti i troškove za slučaj potvrđene infekcije virusom COVID-19, što uključuje neophodne medicinske preglede ovlašćenih lekara, testiranje u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije virusom COVID-19, lekove u vanbolinčkom lečenju, bolničko lečenje ili hitnu medicinsku evakuaciju u zemlju prebivališta, u skladu sa uslovima osiguranja.

Izaberite AMS Osiguranje, jer smo vam omogućili da polisu Putnog zdravstvenog osiguranja uz dodatno pokriće za slučaj bolesti COVID-19 zaključite brzo, sigurno i lako online na našem sajtu, po 30 odsto nižoj ceni! Tako će vas premija osiguranja za individualnu polisu, uključujući doplatu za pokriće COVID-19, za sedam dana boravka na teritoriji Evrope, koštati svega 1.102 dinara. Ušteda je velika, posebno ako na putovanje idete porodično, jer premija u tom slučaju iznosi samo 2.425 dinara za isti vremenski period.

Sve što treba da uradite jeste da izdvojite nekoliko minuta i od svoje kuće, u samo nekoliko koraka, ugovorite Putno zdravstveno osiguranje i na odmor krenete potpuno rasterećeni. Detaljno uputstvo za online zaključivanje polise Putnog zdravstvenog osiguranja možete naći na sajtu webshop.ams.co.rs. Za više informacija pozovite broj telefona 0800-009-009, a možete nas posetiti i u Ruzveltovoj 16 u Beogradu ili na nekom od preko 250 prodajnih mesta širom Srbije.

Dnevnik jedne premije

Izvor: magazin “Svet osiguranja”, Olivera Bojić

Poverenje, sigurnost, spokoj, zaštita, sve to predstavlja reč osiguranje, a od kojih se opasnosti osiguranici u Srbiji najviše štite, pokazuje analiza udela svih polisa u ukupnoj premiji osiguranja.

U podeli osiguranja po vrstama nisu primetne znatnije promene, struktura je gotovo nalik prošlogodišnjoj. Na osnovu podataka Narodne banke Srbije (NBS) za treće tromesečje prošle godine, primetno je da su gotovo jednako porasle premije neživotnih i životnih polisa. I ukupno učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 77,6 odsto, dok je učešće životnih stajalo 22,4 odsto. Premija je povećana oko dva odsto i sveukupno iznosi 80,7 milijardi dinara, pokazuju podaci NBS-a.

Rast premije

Premija neživotnih porasla je 2,2 odsto, povećana su imovinska, osiguranja motornih vozila-kasko i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Kao i osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, koje nakon pada u prvom tromesečju prošle godine usled pandemije i oporavaka u drugom tromesečju, nastavlja sa rastom u trećem tromesečju. U Izveštaju NBS-a, takođe se navodi da životna osiguranja ostvaruju nepromenjeno učešće u ukupnoj premiji sa 22,4 odsto, uz rast od 2,1 odsto, gotovo identično rastu premije neživota. U ovoj temi majskog broja kao i svake godine tradicionalno analiziramo strukturu portfelja, osim ukupnih rezultata na nivou sektora, takođe, predstavljamo udeo osiguranja po vrstama pojedinačno u osiguravajućim kompanijama.

Nastavlja se rast dobrovoljnog zdravstvenog

Sa najvećim udelom u ukupnoj premiji (33,4 odsto) i dalje je predominantno osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila. Slede, životna osiguranja koja zauzimaju 22,4 odsto tog premijskog paketa. Analiza neživotnih polisa pokazuje da je premija imovinskog osiguranja porasla 7,1 odsto, premija osiguranja motornih vozila-kasko 6,4 odsto. Osiguranje od posledica nezgode, koje obuhvata, između ostalih, i obavezna osiguranja kao što su osiguranje putnika u javnom saobraćaju i osiguranje zaposlenih od povreda na radu i od profesionalnih oboljenja, u trećem tromesečju minule godine, uz pad od osam odsto, kako se navodi u Izveštaju NBS-a, zauzima udeo od samo 2,6 odsto.

Premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja nastavlja značajan rast od 19,5 odsto u trećem tromesečju prošle godine. Rast ove vrste osiguranja, kako se navodi u Izveštaju, prati i povećanje učešća sa 4,7 odsto u trećem tromesečju u 2019. godini na 5,4 odsto u istom periodu 2020. godine.

Uglavnom dobrovoljno zdravstveno osiguranje uplaćuju poslodavci za svoje zaposlene. Pandemija je zauvek promenila mnogo toga kako u načinu razmišljanja pojedinca, tako i u funkcionisanju i poslovanju kompanija. Zaposleni su najveća vrednost svake kompanije, a briga o zdravlju prva na listi prioriteta, zato svi poslodavci treba da se pokažu u društveno odgovornom ponašanju uplaćujući polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.