AMS Osiguranje: Putujte sigurno i u vreme pandemije koronavirusa!

Čeka vas neodložan put u inostranstvo, ali ste u strahu da putujete zbog pandemije koronavirusa koja u većini zemalja i dalje ne jenjava? Ne brinite, u AMS Osiguranju možete zaključiti polisu Putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva i lečenje bolesti uzrokovano virusom COVID-19!

Osluškujući potrebe svojih osiguranika, AMS Osiguranje proširilo je paket usluga i uvelo dodatno pokriće za slučaj bolesti COVID-19 čime skupe troškove lečenja u inostranstvu uzrokovane ovim virusom preuzima na sebe.

Ne prepuštajte stvari slučaju, zaključite polisu Putnog zdravstvenog osiguranja i osigurajte se da ćemo pored osnovnog pokrića troškova lečenja u inostranstvu, ukoliko je ugovoreno, pokriti i troškove za slučaj potvrđene infekcije virusom COVID-19, što uključuje neophodne medicinske preglede ovlašćenih lekara, testiranje u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije virusom COVID-19, lekove u vanbolinčkom lečenju, bolničko lečenje ili hitnu medicinsku evakuaciju u zemlju prebivališta, u skladu sa uslovima osiguranja.

AMS Osiguranje je pravi izbor za vas, jer smo vam omogućili da polisu Putnog zdravstvenog osiguranja uz dodatno pokriće za slučaj bolesti COVID-19 zaključite brzo, sigurno i lako online na našem sajtu, po 30 odsto nižoj ceni! Tako će vas premija osiguranja za individualnu polisu, uključujući doplatu za pokriće COVID-19, za sedam dana boravka na teritoriji Evrope,  koštati svega 1.102 dinara. Ušteda je velika, posebno ako na putovanje idete porodično, jer premija u tom slučaju iznosi samo 2.425 dinara za isti vremenski period.

Jedino što treba da uradite jeste da izdvojite nekoliko minuta i od svoje kuće, u samo nekoliko koraka, ugovorite Putno zdravstveno osiguranje i na odmor krenete potpuno rasterećeni. Detaljno uputstvo za online zaključivanje polise Putnog zdravstvenog osiguranja možete naći na sajtu webshop.ams.co.rs. Za više informacija pozovite broj telefona 0800-009-009, a možete nas posetiti i u Ruzveltovoj 16 u Beogradu ili na nekom od preko 250 prodajnih mesta širom Srbije.

Osiguranje kuće nije luksuz


Ponekad prekasno shvatimo da osiguranje kuće (stana i imovine) nije luksuz. Dovoljna je mala nepažnja da sve što smo godinama sticali ode u nepovrat. Često tek u takvim situacijama shvatamo potrebu i značaj osiguranja.

Kompanija Dunav osiguranje sa svojom polisom “Čuvar kuća” nudi osiguranje doma po pristupačnim cenama.

This image has an empty alt attribute; its file name is dunav-cuvar-kuce.png

Visina premije osiguranja u paketu “Čuvar kuća” zavisi od imovine, odnosno od površine stambenog objekta koji se osigurava, kao i od izabranog paketa pokrića.

Da li je polisa kasko osiguranja uvek naplativa?

Postoji više situacija u kojima osiguravajuća kuća ima pravo da odbije nadoknadu pretrpljene štete po osnovu osiguranja. Najčešći slučajevi koje možemo izdvojiti su: teške saobraćajne nesreće uzrokovane “nepažnjom” osiguranika ili nesreća nastalih kao posledica konzumacije alkohola i/ili droga od strane osiguranika (ili lica koje je upravljalo vozilom).

Jako je važno znati da se ni jedno oštećenje na vozilu ne treba otklanjati pre nego se šteta prijavi osiguravajućoj kući i njeno ovlašćeno lice ne izvrši procenu štete. Česta je i zabluda da se kod krađe vozila ili totalne štete dobija ekvivalent u novcu koji će omogućiti kupovinu istog takvog (pa čak i novog), vozila.

Krenimo redom:

1. Bez obzira što polisa kasko osiguranja pokriva štete na vozilu nezavisno ko je uzrokovao saobraćajne nezgode, osiguravajuća kuća nije u obavezi da isplati odštetu kod teških saobraćajnih nesreća kada je ista uzrokovana “ grubom nepažnjom” ili čak namerno sa strane osiguranika (ili lica koje je upravljalo vozilom)! Pod grubom nepažnjom se smatra svako prekoračenje brzine od 50km/h ili više, prolazak kroz crveno svetlo na semaforu, preticanje na punoj liniji, odnosno tamo gde je preticanje izričito zabranjeno, vožnja vozila u smeru suprotnom od dozvoljenog i slično! Kada je policijskim zapisnikom konstatovano da je šteta uzrokovana na jedan od ovih načina od strane osiguranika (ili lica koje je upravljalo vozilom) tada osiguravajuća kuća nema obavezu isplate po odštetnom zahtevu.

2. Vožnja u alkoholisanoom stanju ili pod uticajem droga takođe spada u teške prekršaje, ali ih posebno izdvajamo jer i ukoliko nije napravljen niti jedan od prethodno pomenutih prekršaja, čak uopšte nije ni bilo prekršaja ali je pretrpljena šteta, osiguravajuća kuća nema obavezu da istu nadoknati kada se utvrdi da je vozač imao alkohola u krvi ili je vozilom upravljao pod dejstvom narkotika.

3. Često je uzrok gubitka prava na nadoknadu pretrpljene štete nepoznavanje uslova osiguranja od strane osiguranika (ili lica koje upravlja vozilom) pa se tako događa da se šteta ne prijavi osiguravajućoj kući pre preduzimanja popravki oštećenja, što takođe osiguravajućoj kući daje za pravo da odbije nadoknaditi pretrpljenu štetu s obzirom da ovlašćeni procenitelj nije prethodno pregledao vozilo i i utvrdio obim štete. Takođe u skladu sa zakonom, kada je pretrpljena velika materijalna štata, a pod velikom materijalnom štetom se smatra svako oštećenje čija vrednost popravke premašuje 200.000 rsd, neophodno je pozvati policiju i sačekati da se sačini zvaničan zapisnik o nezgodi, jer će ovaj dokument biti osnov za svaku naplatu štete čije vrednost premašuje 200.000 rsd.

4. Kada je u pitanju krađa vozila ili takozvana “totalna šteta” (kada cena popravke premašuje vrednost vozila, pa je samim tim popravka neisplativa) iznos koji će osiguranik dobiti kao naknadu za pretrpljenu štetu neće odgovarati novonabavnoj ceni takvog vozila jer se kod isplate takvih šteta u praksi procenjuje koliko je vozilo vredelo na dan krađe (totalne havarije) pri čemu se najčešće u našoj zemlji koristi Katalog AMSS (Auto-Moto Savez Srbije), gde je uzeta u obzir i amortizacija (umanjenje vrednosti vozila zbog starosti i korištenja u odnosu na novo vozilo) vozila. Ovo je naročito izraženo kod novih vozila do 5 godina starosti (koja su i najčešće predmet kasko osiguranja) kada umanjenje može iznositi i do 50% od novonabavne cene vozila.

Zbog svega prethodno navedenog polisu kasko osiguranja treba pažljivo izabrati. Kako su često uslovi osiguranja preobimni i komplikovani, jako je važno uzeti više ponuda od različitih osiguravajućih kuća i pažljivo ih uporediti, a po potrebi se trebaju koristiti i stručna lica (posrednici i zastupnici u osiguranju) koji na osnovu prikupljenih informacija o Vašim potrebama mogu predložiti najoptimalniju polisu kasko osiguranja za Vas. Takođe oni Vam mogu razjasniti i sve nedoumice oko uslova iz kasko osiguranja, a u slučaju kada osiguranje uzimate samostalno u osiguravajućoj kući, uvek treba da pitate sve što Vam nije jasno ili Vas zbunjuje, bez obzira na eventualna požurivanja sa bilo koje strane, jer je dužnost svakog prodavca osiguranja da otkloni sve nedoumice koje imate o ovom ili bilo kom drugom proizvodu osiguranja koji kupujete.

Putno zdravstveno osiguranje i kovid osiguranje

Korona virus je doneo niz izazova u svi sverama života. Tako da je uz svakodnevne brige došlo i do pitanja kako otići na odmor u inostranstvo.

Uslovi za ulazak u neke zemlje se menjaju gotovo na dnevnom nivou, a Kovid pasoši za EU su još na proveri.

U koju god zemlju da pođete radi odmora ili posla, važno je da se osećate sigurno.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja pokriva sve nepredviđene situacije i nezgode koje mogu da se dogode u inostranstvu.

Osiguranici mogu biti lica do navršenih 85 godina života.

Putničko zdravstveno osiguranje se može zaključiti kao individualno ili grupno (više od 10 lica), te kao porodično (roditelji i deca do 19 godina).

U slučaju iznenadne bolesti ili povrede, putničko zdravstveno osiguranje garantuje vam pokriće sledećih troškova:

 • za ambulantno lečenja
 • za nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala
 • za prevoz do najbliže zdravstvene ustanove
 • za bolničko lečenje
 • za prevoz u državu prebivališta
 • za stomatološke intervencije
 • za druge potrebe u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.

Standardna polisa putnog zdravstvenog osiguranja ne pokriva troškove nastale kovid 19, ali sve osiguravajuće kuće u našoj zemlji nude dodatno pokriće za kovid-19.

Šta obuhvata dodatno pokriće za kovid 19?

Foto: pixabay.com
 • troškove neophodnih medicinskih pregleda ovlašćenog lekara i troškove testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije kovidom 19;
 • troškove nabavke lekova u vanbolničkom lečenju za slučaj potvrđene infekcije;
 • troškove bolničkog lečenja u skladu sa Uslovima;
 • troškove repatrijacije do 5.000 evra u skladu sa Uslovima.

Šta ne obuhvata dodatno pokriće za kovid 19?

 • preventivno testiranje na kovid 19;
 • troškove boravka u karantinskoj izolaciji.

Ukoliko se neko zarazi ili ima simptome procedura je uobičajena, javlja se osiguravajućem društvu, a oni ga upućuju u zdravstvenu ustanovu.

Sva dijagnostika pokrivena je standardnom polisom, a ako se utvrdi da neko ima Kovid, aktivira se druga polisa i uključuje se u lečenje.

Putujte bezbrižno!

Najsigurniji vid zaštite vašeg vozila

AMS Osiguranje kreiralo je cenovno prihvatljivu uslugu kojom ćete na najbolji i najlakši način zaštiti vaš automobil. Zaključite polisu Kasko osiguranja kod nas i bićete pokriveni ne samo od krađa, već i od saobraćajne nezgode, požara, pada fasade i drveća i drugih rizika, ukoliko je ugovoreno, u skladu sa uslovima osiguranja.

Bilo da se opredelite za potpuno, dopunsko ili delimično Kasko osiguranje, naknada za eventualna materijalna oštećenja biće isplaćena u najkraćem mogućem roku. Ova vrsta osiguranja posebno je korisna, jer vam se šteta isplaćuje bez obzira da li je nastala vašom ili tuđom krivicom.

AMS Osiguranje misli na vas i zato smo plaćanje premije omogućili u 12 mesečnih rata, dok za plaćanje u celosti odobravamo i dodatni popust, čime se dodatno rasterećuje vaš budžet.

Podsećamo sve vozače da uz svaku zaključenu polisu Kasko osiguranja kod nas na poklon dobijate Super člansku i platnu karticu AMSS , kojim ostvarujete besplatne usluge i uštede na putevima Srbije i Evrope za godinu dana.

Ako ne želite da troškove eventualno nastale štete na vašem automobilu snosite sami, zakucajte na vrata AMS Osiguranja. Nama je osiguranik na prvom mestu i zato smo za vas kreirali najpovoljnije cene i uslove na tržištu, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu možemo se pohvaliti brzom i efikasnom isplatom eventualne štete.

Možete nas naći u Ruzveltovoj 16 u Beogradu ili na nekom od preko 250 prodajnih mesta širom Srbije, gde će vas dočekati ljubazno i stručno osoblje spremno da odgovori na sva vaša pitanja.

Za više informacija pozovite broj 0800-009-009 ili pogledajte našu internet prezentaciju na sajtu www.ams.co.rs.

Potrebno veće pokriće, povoljnija cena

Pul – rešenje za osiguranje poljoprivrede

Izvor: Svet osiguranja, Olivera Bojić

Poljoprivrednici nemaju puno poverenje u isplatu šteta, a osiguravajuće kompanije negativno posluju po liniji ovih proizvoda.

Zbog toga, osiguravajuće kuće u Srbiji razmatraju organizovanje pula za osiguranje rizika poljoprivrede, koji poslednjih godina postaju sve veći zbog prirodnih nepogoda i klimatskih promena. Pored osiguravajućih kompanija, članovi takvog udruženja bili bi reosigurivači , predstavnici poljoprivrednika i država. U tom slučaju, disperzijom rizika obezbedila bi se niža cena i veće pokriće koje bi dobio vlasnik jednog dobra iz osiguranja.

Ne može se još reći da je na pomolu rešenje za osiguranje strateške grane Srbije, jer su u toku početni sastanci menadžmenta osiguravajućih kompanija i tek se razmatraju modeli koji bi bili prihvatljivi za Srbiju.

Više na na ovu temu pročitajte putem linka

.

MAZDA 3 od 19.900 €

Poštovani,

Želimo da Vas upoznamo sa našom specijalnom ponudom…

*Ponuđena cena važi za model Mazda 3 G122 u nemetalik boji
 

Mazda 3 je proglašena najlepšim automobilom na svetu u 2020. godini (World Car Design of the Year 2020.). SKYACTIV tehnologija i Mild Hybrid osiguravaju maksimalan užitak u vožnji uz malu potrošnju. Spretno upravljanje i odlično iskustvo vožnje već od početnog paketa uz 16-inčne aluminijumske felne, inovativna LED prednja svetla i naprednu sigurnosnu tehnologiju i-Activsense uključujući inteligentni sistem pomoći pri kočenju u gradskoj vožnji (SCBS). Iskoristite šansu i priuštite sebi Novu Mazdu 3 uz specijalne pogodnosti po neodoljivoj ceni i uz 3 + 2 godine garancije na poklon (ili do 150.000 km). Finansiranje putem lizinga i kredita.

Za sve informacije Vam stoji na raspolaganju Mazda tim Auto kuće Alfa, Subotica

REZERVIŠITE VAŠU PROBNU VOŽNJU

AK Alfa d.o.o.

Jovana Mikića 18 – Subotica

Telefon: 024 555 500

email: office@autokucaalfa.com

Web: www.autokucalafa.com

Facebook: https://www.facebook.com/mazda.alfa.subotica/

Instagram: https://www.instagram.com/mazda_alfa/