Životno osiguranje u svetu i kod nas

Izvor: Blic

U visoko razvijenim zemljama sveta razvijeni su svi vidovi osiguranja. Osiguranje je razvijeno do te mere da je moguće osigurati gotovo sve (osiguranje otmice od vanzemaljaca, osiguranje od vukodlaka i vampira, osiguranje raznih delova tela,…) .

Može se slobodno reći da je stanovništvo razvijenih zemalja osigurano pre svog rođenja.

Naprimer, u SAD svaki stanovnik ima u proseku po dve polise osiguranja, a u Japanu je gotovo 90% stanovništva osigurano.

Životno osiguranje je najzastupljeniji oblik štednje u svetu.

Što se tiče životnog osiguranja naša zemlja je na samom začelju u regionu.

Mnogi kao razlog navode mala primanja i neobaveštenost.

Šta teba da znate pre nego što se odlučite za polisu životnog osiguranja ?

Životno osiguranje predstavlja vid ličnog obezbeđenja i planiranja budućnosti.

Može se reći da je to ugovor koji osiguranik sklapa sa osiguravajućom kućom , koja se obavezuje da će isplatiti odeđenu sumu u slučaju smrti ili teške bolesti osiguranika. Tokom vremenskog perioda na koji se sklapa polisa , osiguranik plaća ugovoreni iznos.

Ako ste se odlučili za polisu životnog osiguranja, trebalo bi da se raspitate o osiguravajućim kućama i uslovima osiguranja. Većini je zajedničko da premija zavisi od vaših potreba i izbora osiguranja, vašeg zdravstvenog stanja, materijalnog statusa, imovine,… Prednosti koju bi trebalo da iskoritite u ovom slučaju je mogućnost izbora visine godišnje premije i obima pokrića.

Treba znati da svaka osiguravajuća kuća ima utvrđene uslove pod kojima ne osigurava klijente zbog bolesti ili starosti, tako da je u nekim osiguravajućim kućama najduži period osiguranja 40 godina, odnosno do 65 ili 75 godina starosti osiguranika.

Vrste životnog osiguranja

Ima nekoliko vrsta životnog osiguranja.

Štedno ili mešovito životno osiguranje je kombinacija osiguranja i štednje. U ovom slučaju su premije koje osiguranik uplaćuje vrsta štednje i istekom polise osiguranja novac koji ste uplaćivali biće vam isplaćen.

Druga vrsta je klasično osiguranje od neželjenog slučaja (nezgode, težih bolesti i smrti). Kod ove vrste životnog osiguranja prilikom nesrećnog slučaja osiguranje isplaćuje osiguranu sumu korisniku polise, ali ako polisa istekne i ništa se nije desilo, ne dobijate ništa.

Visinu premije i period plaćanja možete odrediti sami u dogovoru sa osiguravajućom kućom. Da li će to biti mesečno, polugodišnje ili godišnje zavisi od vašeg dogovora. Važno je da precizno odredite koliko možete mesečno da izdvajate za pokriće.

Kod većine osiguravajućih kuća polisa se može raskinuti posle određenog perioda redovnog plaćanja (po sistemu tzv.grejs perioda u plaćanju ili otkupa polise), ali se dešava i da ako raskinete polisu pre vremena gubite sav uplaćeni novac.

Stručnjaci kažu da ne postoji idealan trenutak da ugovorite polisu životnog osiguranja, i da je ono namenjeno svima, porodicama, samcima, starijoj populaciji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *