Zeleni karton

Da biste uopšte prešli granicu kad putujete automobilom u inostranstvo, potrebno je da pokažete da Vam je automobil osiguran od autoodgovornosti i u inostranstvu – u slučaju da napravite nezgodu, Vaša osiguravajuća kuća će oštećenom vozilu platiti odštetu, a ukoliko drugo vozilo ošteti Vas, njegova osiguravajuća kuća će Vama nadoknaditi štetu.

Naime, zelena karta nije potrebna ako putujete u zemlje EU, Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru a za ove zemlje dovoljno je da imate važeću registracionu nalepnicu, koja se dobija prilikom registracije vozila. po kojem su nalepnica i registarska tablica dokaz da automobili iz Srbije imaju osiguranje od autoodgovornosti. Zeleni karton (međunarodna karta osiguranja) predstavlja potvrdu o ugovorenom osiguranju od autoodgovornosti u matičnoj zemlji i neophodan je prilikom putovanja u inostranstvo. Građanima Srbije zeleni karton potreban je za putovanje automobilom u sledeće zemlje: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija,Tunis, Maroko.

Posedovanjem ovog dokumenta prilikom putovanja u inostranstvu, obezbeđena vam je osiguravajuća zaštita za štete pričinjene trećim licima u saobraćajnoj nezgodi.

Za izdavanje zelenog kartona potrebna je:

  • – Polisa obaveznog osiguranja na uvid
  • – Saobraćajna dozvola