Da li Korona komplikuje i putno zdravstveno osiguranje?

Izvor: www.sputniknews.com, www.rfzo.rs

Približava se leto, toplije vreme, godišnji odmori…

Početkom turističke sezone počinje se i sa planiranjem letovanja, pa se polako nameće pitanje putnog zdravstvenog osiguranja. Koje troškove pokriva i da li pokriva lečenja od Korona virusa, i šta nam nudi po tom pitanju Republički Fond za Zdravstveno Osiguranje i obavezno zdravstveno osiguranje?

Putno zdravstveno osiguranje – Korona virus?!

Putno zdravstveno osiguranje, prosto rečeno, pruža osiguranje za bolničko i vanbolničko lečenje u inostranstvu usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja.

Ukoliko se tokom putovanja ukaže potreba za korišćenjem zdravstvenih usluga, za aktiviranje putnog osiguranja potrebno je kontaktirati osiguravajuću kuću sa kojom ste zaključili putno zdravstveno osiguranje.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja pokriva troškove bolničkog i vanbolničkog lečenja u iznosu od 30.000,00 evra, a uobičajena cena za četvoročlanu porodicu za deset dana je oko 4.000,00 dinara.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja se lako i brzo pribavlja, kod zastupnika u osiguranju ili osiguravajuće kuće, a možete i sami putem interneta.

Međutim, putno zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove lečenja korona virusa, jer je ono predviđeno za iznenadne bolesti i nesrećne slučajeve, a kako je Svetska Zdravstvena Organizacija proglasila pandemiju Korona virusa, korona se ne smatra iznenadnom bolesti.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja i dalje važi za sve ostale slučajeve koji se nisu dogodili krivicom ili nemarom putnika, odnosno nisu posledica nehata osiguranika a gde je potrebna lekarska pomoć, tako da je dobro je imati u slučaju boravka u inostranstvu.

RFZO – Korona virus ?!

Srbija ima zaključene ugovore o zdravstvenom osiguranju sa 20 zemalja.

Ko putuje u ove zemlje sa kojim Srbija ima overenu zdravstvenu knjižicu može da traži potvrdu od RFZO i ne bi trebalo da plaća troškove lečenja u inostranstvu.

Isto tako RFZO izdaje potvrdu za lečenje i nesrećne slučajeve i sa zemljama sa kojima nema potpisan sporazum ali se troškovi lečenja refundiraju u našoj zemlji.

Za potvrdu RFZO zdravstvenog osiguranja se treba malo pomučiti (ne pribavlja se tako brzo i lako kao putno zdravstveno osiguranje).

Prvi uslov je da neko dobije potvrdu je da ima overenu zdravstvenu knjižicu. Potrebno je doći do izabranog lekara i od njega uzeti potvrda da niste bolovali od težih ili hroničnih bolesti u zadnjih 12 meseci. Sa tom potvrdom se ode u filijalu RFZO i tamo Vam izdaju potvrdu.

Detaljnije možete videti na sajtu RFZO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *