Osiguranje je jaka karika finansijskog sistema

Izvor: Svet osiguranja

Intervju sa Ivanom Sokolović, predsednicom Izvršnog odbora kompanije “Dunav osiguranje”

1. Osim pandemije šta je po vama obeležilo 2020. godinu u ekonomskom smislu? Šta je u sektoru osiguranja bilo značajno?

Teško je u 2020. godini posmatrati ekonomska kretanja u Srbiji izolovano od uticaja pandemije. U poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući monetarnoj i fiskalnoj stabilnosti, domaća ekonomija stvorila je povoljnu osnovu za rast BDP-a, kroz realizaciju infrastrukturnih projekata i stimulisanje razvoja privatnog sektora, uz istovremeno smanjenje nezaposlenosti i povećanje efikasnosti proizvodnje. Prva godina u realizaciji investicionog ciklusa “Srbija 2025” vrednog više od 12 milijardi evra je 2020. godina, kojim je predviđena realizacija projekata iz oblasti transportne, komunalne, socijalne i energetske infrastrukture. Dakle, započeti investicioni projekti pozitivno su se odrazili i na rast premije domaćeg sektora osiguranja u oblasti imovinskih osiguranja i osiguranja od opšte odgovornosti. Rast premije u ovim vrstama osiguranja u potpunosti je nadoknadio pad premije u drugim oblastima nastalim usled pandemije.

2. U kojoj meri je pandemija uticala na ostvarivanje rezultata?

Značaj naše delatnosti još više dolazi do izražaja u kriznim vremenima, kada polise treba da obezbede stabilnost poslovanja privrede i sigurnost građanima ukoliko im se dogode štete. Od trenutka izbijanja pandemije, pružanje usluga osiguranja naša kompanija prilagodila je potrebama građana. Naše polise životnog osiguranja već tada su osiguranicima pružale pokriće i za koronu i naša kompanija nakon toga ni u kom pogledu nije ograničavala polise, iako je imala u vidu potencijalni rizik. Građanima Srbija prvi smo ponudili i polise putnih osiguranja za ceo svet koje, pored standardnih rizika, pokrivaju i rizik od koronavirusa. Takođe, omogućili smo odlaganje plaćanja dospelih premija i kreirali specijalne ponude za najstarije sugrađane s dostavom polisa na kućnu adresu, obezbedili smo zaključivanje polisa i prijavu štete onlajn, kao i preko kontakt centra. Pored navedenih i mnogih drugih mera, nije izostala ni naša podrška zdravstvenom sistemu države u borbi protiv pandemije. Kompanija “Dunav osiguranje”, kao i preduzeća koja posluju u njenom sastavu, među prvima su donirali sredstva republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Sve to što smo preduzeli nije ugrozilo naše poslovne rezultate, naprotiv. Kompanija je u prvih devet meseci ove godine nadmašila rezultate poslovanja u 2019, koja je za kompaniju bila rekordna. Zadržali smo lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja.

3. Kakva je strategija napravljena za 2021. budući da čak i ako bude vakcine ona sasvim sigurno neće doći do svakog građanina ni do kraja iduće godine?

Ovo je već druga globalna kriza na početku milenijuma kroz koju domaći sektor osiguranja uspešno i stabilno prolazi, pokazujući da je jaka karika u lancu finansijskog sistema. To se u punoj meri odnosi i na kompaniju “Dunav osiguranje” kao lidera na domaćem osiguravajućem tržištu. U nadi da će se pandemiji brzo stati na put, naše materijalne i ljudske resurse usmeravamo ka ubrzanoj digitalizaciji, osavremenjavanju tehnološkog procesa i usluga. U fokusu svih budućih aktivnosti , uvek nam je i na prvom mestu dobrobit naših klijenata, zaposlenih u našoj kompaniji, i prosperitet društvene zajednice u kojoj poslujemo i kojoj dugujemo svaku podršku i pomoć.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *