Osiguranje imovine-stan

U svoj dom ste uložili vreme, novac, znanje, ljubav. Mesto na koje se uvek vraćate posle putovanja, izleta, napornog radnog dana i mnogih drugih svakodnevnih aktivnosti je Vaš dom i zato je važno da ga osigurate od rizika i raznih opasnosti koje mogu da ugroze, a nezgode se najčešće dešavaju kad ih najmanje očekujemo.

Sredstva koja ćete investirati u polisu osiguranja imovine neznatna su u poređenju sa finansijskim problemom koji Vas može zadesiti gubitkom ili uništenjem imovine.

Osiguranjem DOMAĆINSTVA mogu biti pokriveni: stambeni objekti (koji su nastanjeni kao i oni koji nisu nisu stalno nastanjeni), pomoćni objekti, stvari u Vašem domu kao i članovi domaćinstva. U zavisnosti od osiguravajućeg društva moguće je ugovoriti i odgovornost prema trećim licima i njihovim stvarima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *