Izmena Bonus-Malus Sistema U Osiguranju Od Autoodgovornosti

Narodna banka Srbije je na sednici Izvršnog odbora 11.06.2020. usvojila izmene odluke o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu.

Ovom odlukom uvećan je iznos bonusa (popust na premiju osiguranja autoodgovornosti) za osiguranike u prvom i drugom premijskom stepenu osiguranja.

Ovo znači da se smanjuje premija osiguranja od autoodgovornosti za najsavesnije vozače tj.vlasnike vozila. Ovaj sistem omogućava da nižu premiju plaćaju osiguranicima koji nemaju štetu, a oni koji prouzrokuju štete plaćaju višu premiju osiguranja.

Opširnije možete pročitati preko sajta: NBS

Izvor: www.nbs.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *