Inostrano (granično) osiguranje

Granično osiguranje je osiguranje od autoodgovornosti u međunarodnom drumskom saobraćaju za koji ne postoji zaključena zelena karta.

Svi vozači sa stranim tablicama koji ne poseduju zelenu kartu u sistemu zelenih karti dužni su da prilikom ulaska u Srbiju kupe polisu graničnog osiguranja.

Granično osiguranje je osiguranje od autoodgovornosti stranaca koji ulaze u drugu zemlju tj. u Srbiju.

Polisa graničnog osiguranja se može kupiti minimalno za mesec dana, a maksimalno za godinu dana.

Za izdavanje polise graničnog osiguranja potrebna je inostrana vozačka dozvola i pasoš, a ako lice ima ovlašćenje za upravljanje vozilom sa stranim tablicama, potrebno je priložiti i ovlašćenje.

Kada se plaća granično osiguranje?

Ukoliko vozilo ne poseduje zeleni karton tamo gde je ona neophodna, ili validnu polisu osiguranja od autoodgovornosti prilikom ulaska u zemlje potpisnice Multilateralnog sporazuma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *