Šta su dobrovoljni penzioni fondovi

Dobrovoljni penzioni fondovi predstavljaju institucije prikupljanja i plasiranja novčanih sredstava u cilju povećanja njegove realne vrednosti.  Novac koji vi uplaćujete kada postanete član fonda odvojen od imovine društva koje je osnovalo fond, što bi, jednostavno rečeno, značilo da u slučaju propadanja fonda novac članova fonda ne ulazi u stečajnu masu, tj. ostaje vaš.  Cilj stručnjaka zaposlenih u fondu je da povećaju realnu vrednost novca koji ste im poverili. To se postiže trgovanjem na berzi , tj. kupovinom dužničkih hartija od vrednosti, kao i kupovinom akcija poznatih kompanija. Penziju kroz dobrovoljne penzione fondove moguće je ostvariti bez obzira na to da li imate ili nemate zasnovan radni odnos, što znači da ostvareni radni staž nije uslov za ostvarivanje penzije kroz dobrovoljne penzione fondove.

Pravo na privatnu penziju imate i ako ste ostvarili državnu penziju. Sami birate koliko i kada uplaćujete  u fond. Ako ste iz nekog razloga propustili da uplatite neku ratu ne snosite nikakve sankcije.

Naravno, od visine novčanih sredstava koje se nalaze na vašem računu direktno zavisi i iznos penzije koja će vam se isplaćivati kada se za to odlučite.

Privatnu penziju možete početi da dobijate od navršene 58. godine života. U slučaju da klijent nema nameru da započne dobijanje penzije u 58 godini, krajnja starosna granica za povlačenje sredstava iz privatnog penzionog fonda je  70. godina starosti klijenta. Izuzetno, pre ispunjenja starosne granice sredstva sa svog računa možete povući u slučaju trajne nesposobnosti za rad.

Zbog bolesti (čak i da je reč o teškim bolestima) nije moguće povući sredstva.