ŠTA JE ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Životno osiguranje štiti porodicu i imovinu  i može se koristiti kao vid  štednje novca bilo za decu ili sopstveno penzionisanje.

Postoje tri vrste životnog osiguranja

-u slučaju smrti,osiguravajuće društvo vrši isplatu ugovorene sume,ovde spadaju riziko osiguranje života i osiguranje kredita.Ove polise ne uključuju štednju novca.

-osiguravajuće  društvo investira premije koje uplaćujete  i na kraju ,osiguraniku isplaćuje ugovorenu sumu.Isplata osigurane sume može biti jednokratna,dakle u celosti ili u ratama što se naziva osiguranje rente.

-riziko i štedno osiguranje se mogu kombinovati u okviru jedne polise.Na tržištu postoje mnoge ponude mešovitog osiguranja.

Osiguravajuće kuće mogu imati drugačije nazive za svoje polise,ali u principu sve polise spadaju u jednu od gore pomenutih kategorija.

Cena životnog osiguranja nije ista za sve ona zavisi od starosti osiguranog lica,pola ,zdravstvene istorije kao i životnog stila.

Izvor:Check Platform