Zeleni karton

Da biste uopšte prešli granicu kad putujete automobilom u inostranstvo, potrebno je da pokažete da Vam je automobil osiguran od autoodgovornosti i u inostranstvu – u slučaju da napravite nezgodu, Vaša osiguravajuća kuća će oštećenom vozilu platiti odštetu, a ukoliko drugo vozilo ošteti Vas, njegova osiguravajuća kuća će Vama nadoknaditi štetu.

Naime, zelena karta nije potrebna ako putujete u zemlje EU, Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru a za ove zemlje dovoljno je da imate važeću registracionu nalepnicu, koja se dobija prilikom registracije vozila. po kojem su nalepnica i registarska tablica dokaz da automobili iz Srbije imaju osiguranje od autoodgovornosti. Zeleni karton (međunarodna karta osiguranja) predstavlja potvrdu o ugovorenom osiguranju od autoodgovornosti u matičnoj zemlji i neophodan je prilikom putovanja u inostranstvo. Građanima Srbije zeleni karton potreban je za putovanje automobilom u sledeće zemlje: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija,Tunis, Maroko.

Posedovanjem ovog dokumenta prilikom putovanja u inostranstvu, obezbeđena vam je osiguravajuća zaštita za štete pričinjene trećim licima u saobraćajnoj nezgodi.

Za izdavanje zelenog kartona potrebna je:

  • – Polisa obaveznog osiguranja na uvid
  • – Saobraćajna dozvola

Šta su dobrovoljni penzioni fondovi

Dobrovoljni penzioni fondovi predstavljaju institucije prikupljanja i plasiranja novčanih sredstava u cilju povećanja njegove realne vrednosti.  Novac koji vi uplaćujete kada postanete član fonda odvojen od imovine društva koje je osnovalo fond, što bi, jednostavno rečeno, značilo da u slučaju propadanja fonda novac članova fonda ne ulazi u stečajnu masu, tj. ostaje vaš.  Cilj stručnjaka zaposlenih u fondu je da povećaju realnu vrednost novca koji ste im poverili. To se postiže trgovanjem na berzi , tj. kupovinom dužničkih hartija od vrednosti, kao i kupovinom akcija poznatih kompanija. Penziju kroz dobrovoljne penzione fondove moguće je ostvariti bez obzira na to da li imate ili nemate zasnovan radni odnos, što znači da ostvareni radni staž nije uslov za ostvarivanje penzije kroz dobrovoljne penzione fondove.

Pravo na privatnu penziju imate i ako ste ostvarili državnu penziju. Sami birate koliko i kada uplaćujete  u fond. Ako ste iz nekog razloga propustili da uplatite neku ratu ne snosite nikakve sankcije.

Naravno, od visine novčanih sredstava koje se nalaze na vašem računu direktno zavisi i iznos penzije koja će vam se isplaćivati kada se za to odlučite.

Privatnu penziju možete početi da dobijate od navršene 58. godine života. U slučaju da klijent nema nameru da započne dobijanje penzije u 58 godini, krajnja starosna granica za povlačenje sredstava iz privatnog penzionog fonda je  70. godina starosti klijenta. Izuzetno, pre ispunjenja starosne granice sredstva sa svog računa možete povući u slučaju trajne nesposobnosti za rad.

Zbog bolesti (čak i da je reč o teškim bolestima) nije moguće povući sredstva.

ŠTA JE ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Životno osiguranje štiti porodicu i imovinu  i može se koristiti kao vid  štednje novca bilo za decu ili sopstveno penzionisanje.

Postoje tri vrste životnog osiguranja

-u slučaju smrti,osiguravajuće društvo vrši isplatu ugovorene sume,ovde spadaju riziko osiguranje života i osiguranje kredita.Ove polise ne uključuju štednju novca.

-osiguravajuće  društvo investira premije koje uplaćujete  i na kraju ,osiguraniku isplaćuje ugovorenu sumu.Isplata osigurane sume može biti jednokratna,dakle u celosti ili u ratama što se naziva osiguranje rente.

-riziko i štedno osiguranje se mogu kombinovati u okviru jedne polise.Na tržištu postoje mnoge ponude mešovitog osiguranja.

Osiguravajuće kuće mogu imati drugačije nazive za svoje polise,ali u principu sve polise spadaju u jednu od gore pomenutih kategorija.

Cena životnog osiguranja nije ista za sve ona zavisi od starosti osiguranog lica,pola ,zdravstvene istorije kao i životnog stila.

Izvor:Check Platform

Najsigurniji vid zaštite vašeg vozila

AMS Osiguranje kreiralo je cenovno prihvatljivu uslugu kojom ćete na najbolji i najlakši način zaštiti vaš automobil. Zaključite polisu Kasko osiguranja kod nas i bićete pokriveni ne samo od krađa, već i od saobraćajne nezgode, požara, pada fasade i drveća i drugih rizika, ukoliko je ugovoreno, u skladu sa uslovima osiguranja.

Bilo da se opredelite za potpuno, dopunsko ili delimično Kasko osiguranje, naknada za eventualna materijalna oštećenja biće isplaćena u najkraćem mogućem roku. Ova vrsta osiguranja posebno je korisna, jer vam se šteta isplaćuje bez obzira da li je nastala vašom ili tuđom krivicom.

AMS Osiguranje misli na vas i zato smo plaćanje premije omogućili u 12 mesečnih rata, dok za plaćanje u celosti odobravamo i dodatni popust, čime se dodatno rasterećuje vaš budžet.

Podsećamo sve vozače da uz svaku zaključenu polisu Kasko osiguranja kod nas na poklon dobijate Super člansku i platnu karticu AMSS , kojim ostvarujete besplatne usluge i uštede na putevima Srbije i Evrope za godinu dana.

Ako ne želite da troškove eventualno nastale štete na vašem automobilu snosite sami, zakucajte na vrata AMS Osiguranja. Nama je osiguranik na prvom mestu i zato smo za vas kreirali najpovoljnije cene i uslove na tržištu, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu možemo se pohvaliti brzom i efikasnom isplatom eventualne štete.

Možete nas naći u Ruzveltovoj 16 u Beogradu ili na nekom od preko 250 prodajnih mesta širom Srbije, gde će vas dočekati ljubazno i stručno osoblje spremno da odgovori na sva vaša pitanja.

Za više informacija pozovite broj 0800-009-009 ili pogledajte našu internet prezentaciju na sajtu www.ams.co.rs.

Zakon o saobraćaju i upotrebi zimske opreme

Od 1. novembra, po Zakonu o saobraćaju,  obavezna je upotreba zimske auto-opreme. Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, podrazumeva da vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.

U zimsku opremu spadaju četiri zimska pneumatika, odnosno zimske gume kod kojih dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra.

Pored zimskih pneumatika vozači su obavezni da u prtljažniku obavezno imaju i odgovarajuće lance za sneg, odnosno druge uređaje za povećanje prianjanja, koje u slučaju potrebe postavljaju na najmanje dva pogonska točka, ukoliko naiđu na deo puta gde je saobraćajnim znakom predviđena obavezna zimska oprema.

U naselju vozila ne moraju biti opremljena lancima, odnosno drugim uređajima za povećanje prianjanja. Oprema za povećanje prianjanja (lanci i slično) može se postaviti na točkove i na delu puta koji nije označen znakom “lanci za sneg”, ali samo u slučaju kada je kolovoz prekriven snegom.

Auto magazin zimske gume 3

Mislite na vreme i odaberite najsigurniji vid zaštite vašeg vozila, još danas u AMS Osiguranju

Ako ne želite da troškove eventualno nastale materijalne štete na vašem automobilu snosite sami, zakucajte na vrata AMS Osiguranja.

Zaključite polisu Kasko osiguranja kod nas i zaštitite se od brojnih rizika poput saobraćajne nezgode, poplave, požara, pada drveća ili fasade na vaš automobil ili krađe ukoliko je ugovoreno, u skladu sa uslovima osiguranja.

AMS Osiguranje misli na vas i zato smo vam omogućili plaćanje premije u 12 mesečnih rata, čime se dodatno rasterećuje vaš budžet, a za plaćanje u celosti odobravamo i dodatni popust.

Bilo da zaključite polisu potpunog, dopunskog ili delimičnog Kasko osiguranja, naknada se isplaćuje bez obzira da li je šteta nastala vašom ili tuđom krivicom.

Podsećamo sve vozače da uz svaku zaključenu polisu Kasko osiguranja kod nas na poklon dobijate Super člansku i platnu karticu AMSS, kojim ostvarujete besplatne usluge i uštede na putevima Srbije i Evrope za godinu dana.

Nama je osiguranik na prvom mestu i zato smo za vas kreirali najpovoljnije cene i uslove na tržištu, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu možemo se pohvaliti brzom i efikasnom isplatom eventualne štete.

Zato ne čekajte ni dana, dođite u Ruzveltovu 16 u Beogradu ili na neko od preko 250 prodajnih mesta širom Srbije i uz pomoć stručnog i ljubaznog osoblja zaključite polisu Kasko osiguranja.

Za više informacija pozovite broj  0800-009-009 ili posetite sajt www.ams.co.rs .

U AMS Osiguranju još danas zaključite polisu Kasko osiguranja!

Zašto prepuštati stvari slučaju? Zakucajte na vrata AMS Osiguranja i odaberite najsigurniji vid zaštite vozila još danas! Svesni ste da brojni nepredviđeni događaji mogu unišititi vaš automobil u koji ste već uložili dosta novca.

Zaključite li polisu Kasko osiguranja kod nas bićete pokriveni od troškova koji mogu nastati usled saobraćajne nezgode, krađe, poplave, požara, pada drveća ili fasade i drugih rizika, u skladu sa uslovima osiguranja. Ukoliko je ugovoreno, naknada za eventualna materijalna oštećenja biće isplaćena u najkraćem mogućem roku bez obzira da li je šteta nastala vašom ili tuđom krivicom.

Mislimo na vas i zato smo vam plaćanje premije omogućili u 12 mesečnih rata, dok za plaćanje u celosti odobravamo i dodatni popust.

Ne zaboravite da uz svaku zaključenu polisu Kasko osiguranja kod nas na poklon dobijate Super člansku i platnu karticu AMSS, kojom ostvarujete besplatne usluge i uštede na putevima Srbije i Evrope za godinu dana. Kao član AMSS, stičete pravo na besplatno šlepovanje u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, popravke vozila na putu ili prevoz do najbližeg servisa, kao i hotelski smeštaj u slučaju nesreće.

Ne čekajte da se nezgode dese, već mislite na vreme. Dođite u Ruzveltovu 16 u Beogradu ili na neko od preko 250 prodajnih mesta širom Srbije i sa ljubaznim i stručnim osobljem posavetujte se oko najpogodnije kombinacije pokrića koja odgovara vašim mogućnostima.

Za više informacija posetite sajt www.ams.co.rs ili pozovite broj telefona 0800-009-009.

Sigurni na putu uz Kasko osiguranje i AMSS člansku i platnu karticu

Ne dozvolite da vam nepredviđene situacije pokvare svakodnevni život, mislite na vreme i odaberite najsigurniji vid zaštite vašeg vozila još danas.

Prepustite brigu o svom automobilu iskusnom i stručnom timu AMS Osiguranja i osigurajte se da ćemo usled brojnih nepredviđenih situacija štetu na vašem vozilu umesto vas, platiti mi.

Odaberite najsigurniji vid zaštite svog vozila i istovremeno štedite novac!

Ova vrsta osiguranja je posebno korisna jer vam se, ukoliko je ugovoreno, šteta isplaćuje u najkraćem mogućem roku, čak i kada ste vi krivac.

Zaključite polisu Kasko osiguranja kod nas i zaštitite se od brojnih rizika poput saobraćajne nezgode, poplave, požara, pada drveća ili fasade na vaš automobil ili krađe ukoliko je ugovoreno, u skladu sa uslovima osiguranja.

AMS Osiguranje kreiralo je cenovno prihvatljivu uslugu kojom ćete na najbolji i najlakši način zaštititi vaš automobil.

AMS Osiguranje misli na vas i zato smo vam omogućili plaćanje premije u 12 mesečnih rata, čime se dodatno rasterećuje vaš budžet, a za plaćanje u celosti odobravamo i dodatni popust.

Bilo da zaključite polisu potpunog, dopunskog ili delimičnog Kasko osiguranja, naknada se isplaćuje bez obzira da li je šteta nastala vašom ili tuđom krivicom.

Podsećamo sve vozače da uz svaku zaključenu polisu Kasko osiguranja kod nas na poklon dobijate Super člansku i platnu karticu AMSS, kojom ostvarujete besplatne usluge i uštede na putevima Srbije i Evrope za godinu dana.

Nama je osiguranik na prvom mestu i zato smo za vas kreirali najpovoljnije cene i uslove na tržištu, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu možemo se pohvaliti brzom i efikasnom isplatom eventualne štete.

Zato ne čekajte ni dana, dođite u Ruzveltovu 16 u Beogradu ili na neko od preko 250 prodajnih mesta širom Srbije i uz pomoć stručnog i ljubaznog osoblja zaključite polisu Kasko osiguranja.

Za više informacija pozovite broj telefona 0800-009-009 ili posetite sajt www.ams.co.rs .

KOLEKTIVNO OSIGURANJE RADNIKA

Izvor:Dunav Osiguranje

Kolektivno osiguranje zaposlenih mogu ugovoriti pravna lica za svoje zaposlene kako bi ublažili posledice nesrećnog slučaja. Ovim osiguranjem se obezbeđuje zaštita zaposlenih od posledica povreda dobijenih na radnom mestu, a postoje mogućnosti i osiguranja radnika i van radnog mesta i radnog vremena.

Kolektivno zdravstveno osiguranje se može zaključiti za: zaposlene na određeno ili neodređeno vreme, lica angažovana za privremene i povremene poslove, članove porodica radnika (samo kod pojedinih osiguravajućih kuća).

Osiguranje od nesrećnog slučaja ili kolektivno zdravstveno osiguranje zaposlenih pokriva:

smrt usled nezgode (nesrećnog slučaja,trajni invaliditet ili gubitak radne sposobnosti ,privremena sprečenost za rad ( za koju se dobija dnevna nadoknada)troškovi lečenja i/ili bolnički dani koje ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje.

Šta se smatra nesrećnim slučajem:

 Najvažnije je da osigurano lice nije namerno izazvalo nezgodu, tj. da se nesreća desila slučajno. Nesrećni slučaj može biti, sudar, ujed životinje, ubod, pad, prelom, klizanje, ili slično… Po definiciji osiguravanjućih kuća to je:iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji za posledicu ima njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć. >

Korisnik osiguranja u slučaju nezgode ima pravo na:

Ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika – osiguranu sumu za slučaj smrti.Ako je zbog nezgode došlo do invaliditeta – procenat od osigurane sume u odnosu na procenat invaliditeta.Naknadu troškova lečenja koji ne padaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode,Ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad – ugovoreni iznos dnevne naknade.

Brigu o imovini prepustite AMS Osiguranju

Lepim trenucima sa svojim najdražima moći ćete da se posvetite samo ukoliko znate da ste u vašem domu potpuno bezbedni, kao i da je imovina u vašem posedu zaštićena od nastanka štete. Često nismo svesni opasnosti koje nam mogu naneti ozbiljne finansijske posledice. Da li ste spremni da u jednom trenutku snosite celokupne troškove nastale štete? Predlažemo da brigu o vašoj imovini prepustite profesionalnom i stručnom timu AMS Osiguranja.

AMS Osiguranje skoro više od 20 godina uspešno posluje na našem tržištu, a svoje ime i status izgradilo je na pouzdanim proizvodima prilagođenim potrebama klijenata. Zaključivanjem polise osiguranja domaćinstva kod nas sva vaša pokretna i nepokretna imovina zaštićena je od brojnih nepredviđenih događaja, u skladu sa uslovima osiguranja. Ako se vaš dom, stvari i dragocenosti u njemu oštete usled požara, vremenske nepogode, izliva vode iz instalacija ili provalne krađe, ukoliko je ugovoreno AMS Osiguranje isplatiće vam naknadu troškova u najkraćem mogućem roku.

Premija osiguranja domaćinstva utvrđuje se u zavisnosti od kvadrature i starosti građevisnkog objekta koji osiguravate, a ukoliko uz zaključenu polisu osiguranja domaćinstva odaberete da pored građevinskog objekta osigurate i stvari u vašem stanu ili kući, u AMS Osiguranju dobijate dodatnih 10 odsto popusta na celokupan iznos premije osiguranja.

Podsećamo vas da kod nas možete osigurati i svoj automobil od brojnih oštećenja i to zaključivanjem polise Kasko osiguranja. Premiju možete plaćati u 12 mesečnih rata, a za plaćanje u celosti odobravamo i dodatni popust.

Ne dozvolite da vam nepredviđeni događaji pokvare uživanje u krugu najmilijih, već sebi i svojoj porodici obezbedite sigurnost kakvu zaslužujete. U Ruzveltovoj 16 u Beogradu ili na nekom od preko 250 prodajnih mesta širom Srbije dočekaće vas ljubazno i stručno osoblje koje će vas posavetovati oko izbora najpogodnije kombinacije pokrića, u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima.

Za više informacija pozovite broj telefona 0800-009-009 ili posetite sajt www.ams.co.rs.