Šta je bonus-malus u osiguranju i kako se primenjuje?

Bonus-malus sistem primenjuje se na premiju osiguranja od autoodgovornosti, što znači da se premija osiguranja za određeno vozilo utvrđuje primenom odgovarajućeg premijskog stepena u zavisnosti od toga da li je osiguranik imao prijavljenu štetu za koju je on odgovoran.

Suština bonus-malus sistema je da ukoliko osiguranik nije imao prijavljene štete prouzrokovane njegovom odgovornošću u toku jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, odobrava mu se jedan premijski stepen niže od premijskog stepena po prethodnoj polisi, a najviše do prvog premijskog stepena (najviši bonus).

Ukoliko je kod osiguranika bilo prijavljenih šteta pričinjenih trećem licu u toku jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, dolazi do povećanja premije i osiguraniku se obračunava doplata na premiju- malus, pri čemu se premijski stepen kod svake štete pomera za minimum tri mesta od premijskog stepena na prethodnoj polisi, a najviše do dvanaestog stepena.

Pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi samo na vlasnika vozila. Ukoliko osiguranik promeni vozilo, on ne gubi stečeno pravo na bonus ili malus jer se sistem  vezuje za vlasnika a ne za motorno vozilo.

Izvor: AMS Osiguranje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *