Nova era i prekretnica poslovanja u osiguranju

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ( novi ZZPL) je počeo da se primenjuje u punom obimu od 21. avgusta
2019. godine. Ozbiljnost novog ZZPL, u odnosu na prethodni Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ( ZZPL) je
uočljiva “golim okom“ , tj. novi ZZPL je mnogo obimniji i konkretniji u odnosu na stari ZZPL, tj. sadrži 102 člana,
za razliku od starog ZZPL koji je imao dvostruko manje.

U nastavku možete pročitati šta nam donosi novi Zakon o zaštiti podataka ličnosti

Izvor: časopis Svet Osiguranja

Osiguranje mobilnog telefona

Mobilni telefon postao je vaš novi najbolji smart prijatelj. S njim se zabavljate, njime kupujete i fotografišete, pomoću njega komunicirate, na njemu čuvate uspomene. Zato nije prijatno kada mu se ošteti ekran. Osim što narušava izgled i funkcionalnost telefona, to može biti i prilično skupo. Osigurajte ekran mobilnog telefona od oštećenja i bezbrižno ga koristite.

Резултат слика за slike mobilnog telefona slomljeni ekran

Zaštitite svoj mobilni telefon od oštećenja ekrana usled loma, naprsline ili ulegnuća.

Zaključite osiguranje na jedan mesec, tri meseca, šest meseci ili godinu dana.

Na raspolaganju su vam različiti paketi u zavisnosti od osiguravajućeg društva.


Kako odabrati pravo osiguranje za dete?

Nema čekanja u nepreglednim redovima, niti zakazivanja, praćenja smene doktora ….

Na operacije ili različite vrste snimanja i dijagnostike u bolnicama širom Srbije dnevno čeka nekoliko hiljada desetina ljudi. I mnogi ne bi pitali za cenu kada bi im ponudili da se ta lista čekanja skrati.

Posebno kada su u pitanju deca. Nema tužnijeg prizora od čekaonica u dečijim bolnicama i dispanzerima. Tu se ne zna kome je teže bolesnoj deci koja čekaju satima na pomoć ili roditeljima koji nemoćno posmatraju mališane kako boluju.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je pravi način da budete sigurni da će vaše dete dobiti pravu medicinsku negu baš onda kad mu je potrebna, kod najstručnijih lekara i u lekarskoj ustanovi koju vi odaberete. Pri tome nema čekanja u redovima, niti zakazivanja,…

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za decu uvek se ugovara sa istim paketom pokrića kao i za roditelja odnosno roditelje. Deca stiču pravo na preglede kod lekara opšte prakse, specijaliste, dijagnostiku, laboratorijske analize, dok se dodatno može ugovoriti i pokrivanje troškova nabavke lekova,stomatoloških usluga, oftamoloških i sistematskih pregleda, kao i fizikalne terapije.

Mnoge roditelje buni formulacija “preventivna zaštita (zdravo dete) i opravdano se pitaju šta će im osiguranje ako je dete zdravo. Da li to znači da dete ima pravo samo na preglede, ali ne i pokrivene troškove lečenja?

Ovu odrednicu koriste pojedine osiguravajuće kuće za zdravstvenu negu novorođenčadi u prvih 12 ili 24 meseca života. Tu spadaju obavezni lekarski pregledi za bebe, ultazvučni pregledi kukova i vakcinacija. Za svaki drugi zdravstveni problem, primenjuju se paket pokrića iz polise i dete naravno ima pokrivene troškove lečenja, pregled kod specijaliste, snimanja i svega onoga što je lekar prepisao kao neophodno.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za dete može da ugovori barem jedan roditelj ili zakonski staratelj. Treba napomenuti da nije moguće ugovoriti osiguranje samo za dete, već je neophodno da bude osiguran jedan ili oba roditelja. Ukoliko se u startu ugovara zdravstveno osiguranje i za decu, onda će ukupna cena polise za celu porodicu biti niža – što više članova se osigurava, to je premija po članu manja.

Danas ovo osiguranje sve češće kupuju i pojedinci, želeći kvalitetnu medicinsku uslugu pre svega za svoju decu, pa onda i za sebe.

Kako kažu u osiguravajućim kućama ovaj vid osiguranja je “sezonski” proizvod. Njegova prodaja naglo “skače” u oktobru i novembru, kada krenu i prve epidemije prehlada i traje do marta, a potom počinje bolja prodaja putnog zdravstvenog osiguranja.

Danas privatno zdravstveno osiguranje možete zaključiti i na mesečnu premiju i od 15 evra i za to se dobija godišnja osigurana suma od 1.000 evra za vanbolnička lečenja.

Manje udesa zbog pooštrenih tehničkih pregleda

Izvor: RTS

Pooštravanje tehničkih pregleda doprinelo je smanjenu broja udesa za deset odsto tokom godine, a poginulo je 27 ljudi manje nego u istom periodu lane, navode u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Smanjen je i broj neispravnih automobila, budući da, kako procenjuju na tehničkim pregledima, čak u 40 odsto nisu prešli taj prvi pregled.

U MUP-u kažu da su otkrili da je u prvih 10 meseci pooštrenog tehničkog pregleda 27 ljudi manje poginulo u saobraćaju, a smanjen je i broj povređenih za 1.394, kao i broj nesreća za 1.043.

Za 10 odsto vozila može se reći da je nerealno da se ikad više nađu u saobraćaju, jer cena njihove popravke prevazilazi njihovu vrednost.

S druge strane, postoji još oko 20 odsto vozila koje zbog određenih nedostataka ne mogu odmah da pređu pregled, ali moguće je otkloniti kvar.

Najbitnija stvar, kažu u MUP-u, jeste da se sada vozila fotografišu i pravi baza o njihovoj tehničkoj ispravnosti.

Sledeće godine očekuje nas još jedna novina, a to je merenje izduvnih gasova na tehničkim pregledima. Tačnije, oni koji su skinuli katalizatore ili DPF filtere neće moći da prođu tehnički pregled, ukoliko nisu u određenim granicama dozvoljenog zagađenja.

Najbitniji uslov za registaciju vozila jeste ispravan kočioni sistem, pogotova kočiona creva koja su kod starijih vozila neretko porozna, pa pucaju prilikom naglog kočenja. Sledeći na listi su upravljač, trap i karoserija, gde ne sme biti rupa i trulih tragova. A to da li su , na primer, branici ogrebani ili ne, nije značajno za bezbednost, kažu stručnjaci.

Svetski rekord,najveće životno osiguranje na svetu

Dosadašnji rekord postavljen je još davne 1990. godine  je vrednost te polise životnog osiguranja je iznosila 100 miliona dolara.Naravno, identitet osobe koja je potpisala ovo milionsko životno osiguranje ni do dan danas nije otkriveno zna se samo da je reč o osobi iz zabavne industrije.

Finansijski savetnik Dovi Frances iz kompanije “SG LLC” pohvalio se pred američkim novinarima  da je njegov klijent sada oborio ovaj neobičan rekord.

Kako navodi svetnik gore pomenute kompanije za sada nemenovani milijarder je potpisao polisu životnog osiguranja vrednu neveroatnih 201 milion dolara! Naravno identitet ove osobe nije otkriven,savetnik Frances je istakao da je reč o milijarderu iz tehnološke industrije.

Poznato je da u Kaliforniji to jeste u Palo Atu živi više od sto milijardera, od čega je njih oko trećina vezana uz tehnološku industriju, brojni su kandidati koji su mogli potpisati ovoliko veliku sumu životnog osiguranja

Osim identiteta, savetnik nije hteo otkriti niti koliko iznose godišnje rate koje će nemenovani multimilijarder plaćati a zanimljivo je da je životno osiguranje potpisano s čak 19 osiguravajućih kuća, kako bi se izbeglo da celokupni iznos polise plati samo jedna kompanija.

Pre nego su iz Ginisa potvrdili da je s ovom polisom životnog osiguranja ostvaren novi rekord, ekipa iz Ginisove knjige rekorda je šest meseci proučavala polisu da bi napokon potvrdili obaranje svetskog rekorda iz 1990.godine

Statistika evropskog tržišta osiguranja za 2018. godinu

Izvor: Insurance Europe

Evropsko tržište osiguranja čini trećinu globalne premije osiguranja, što je nešto manje u odnosu na region Azija – Pacifik i nešto više od Severne Amerike. Ukupna evropska obračunata bruto premija iznosila je 1.311 milijardi evra u 2018. godini, od čega 58% otpada na životno, 31% na imovinsko i 11% na zdravstveno osiguranje. Prosečno, po glavi stanovnika, u Evropi je u 2018. godini potrošeno 2.170 evra u odnosu na 2.049 evra u 2017. godini. Od potrošnje po stanovniku u 2018. godini 1.264 evra bilo je za životno osiguranje, 673 evra za imovinu i nezgodu te 232 evra za zdravstveno osiguranje. Evropski osiguravači su ukupno isplatili u 2018. godini 1.069 milijardi evra šteta i naknada osiguranicima, što je 3,1% više u odnosu na 2017. godinu. Osiguravači u segmentu životnih osiguranja isplatili su 2,6% više šteta, isplate po osnovu imovinskog osiguranja i nezgode porasle su za 5,6%, a plaćene zdravstvene naknade povećane su za 4,0%.

Kompletnu publikaciju možete preuzeti preko linka ispod:

https://www.osiguranje.hr/Private/redakcija/European_insurance_Key_facts.pdf

Naknada štete

NEMINEM LAEDERE-ZABRANA PROUZROKOVANJA ŠTETE.

Ko drugome prouzrokuje štetu dužan ju je nadoknaditi. Šteta može biti materijalna na imovini oštećenih i nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda časti ili slobode prava ličnosti, kao i za strah ukoliko jačina bola i straha to opravdava. Šteta može biti stvarna ili izmakla korist. Štetni događaji mogu nastati u raznim životnim situacijama i na različitim mestima npr. na poslu-povredom na radu, na javnom mestu, u školi, ujedom psa lutalice ili što se najčešće dešava u praksi u saobraćaju. Bez obzira na mesto nastanka štete štetnik je uvek dužan nadoknaditi je, takođe naknada se može potraživati i od osiguravajućeg društva lica koje je prouzrokovalo štetu.

U savremenom životu štetni događaji iz kojih proizlazi pravo na naplatu štete su mnogobrojni pa se naknada stete može potraživati od raznoraznih subjekata npr :-od poslodavca se najčešće potražuje naknada štete za povrede na radu, nezakonit otkaz, neisplaćene zarade ili neiskorišćeni godišnji odmor 
-od zaposlenog se potražuje naknada štete za štetu koju je pričinio poslodavcu na radnom mestu 
-od osiguranja tj. osiguravajućeg društva najčešće se potražuje naknada štete za štete pričinjene u saobraćajnim nezgodama po polisama osiguranja od auto odgovornosti ili kasko osiguranja za motorna vozila 
-od države se potražuje naknada štete zbog neosnovanog pritvora 
-od opština, gradova i nadležnih komunalnih preduzeća se potražuje naknada štete za ujed psa lutalice
-od banaka se potražuje naknada štete zbog neosnovanih troškova obrade kredita. 

Naknada štete od osiguranja za štetu nastalu u saobraćaju

Često se dešava da osiguravajuća društva ne žele da priznaju pravni osnov nastanka štete ističu doprinos oštećenog ili kad priznaju osnov ne žele da isplate odgovarajući adekvatan iznos nadoknade već pokušavaju da umanje svoju obavezu. Da bi se maksimirao iznos naplate štete pogotovu za saobraćaj, potrebno je da se advokat dobro razume u saobraćajne nezgode, saobraćajne prekršaje i da dobro poznaje sudsku praksu kod odlučivanja o visini štete. U takvim i sličnim slučajevima oštećeni se mogu obratiti advokatskoj kancelariji.