Zeleni karton

Zeleni karton

Da biste uopšte prešli granicu kad putujete automobilom u inostranstvo, potrebno je da pokažete da Vam je automobil osiguran od autoodgovornosti i u inostranstvu – u slučaju da napravite nezgodu, Vaša osiguravajuća kuća će oštećenom vozilu platiti odštetu, a ukoliko drugo vozilo ošteti Vas, njegova osiguravajuća kuća će Vama nadoknaditi štetu.

Ranije je za putovanje u bilo koju zemlju bilo neophodno kupovati posebnu zelenu kartu, a danas je ona potrebna samo za neke zemlje.

Naime, zelena karta nije potrebna ako putujete u zemlje EU, Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru a od nedavno i u Crnu Goru: za ove zemlje dovoljno je da imate važeću registracionu nalepnicu, koja se dobija prilikom registracije vozila. Udruženje osiguravača je sa crnogorskim Nacionalnim biroom sklopilo bilateralni, a sa ostalim zemljama multilateralni sporazum, po kojem su nalepnica i registarska tablica dokaz da automobili iz Srbije imaju osiguranje od autoodgovornosti.

Zelena karta je neophodna za ulazak u zemlje koje su van ovog multilateralnog sporazuma – Makedoniju, BiH, Rusiju, Bеlоrusiјu, Ukrајinu, Моldаviјu, Тursku, Izrаеl, Irаn, Аlbаniјu, Тunis i Маrоkо. Drugim rečima, to je dokaz da će sva šteta, materijalna ili nematerijalna, koju vozač eventualno pričini trećim licima u saobraćajnoj nezgodi u inostranstvu, biti nadoknađena.

Ako ste zaboravili da kupite zeleni karton (krenuli ste noću i na granicu stigli pre nego što su se usput otvorile poslovnice osiguravajućih kuća u poslednjem gradu kroz koji ste prošli), ovaj dokument možete kupiti i na granici, ali je tada i cena nešto veća.

Najzad, ako želite da unapred obezbedite pokriće troškova za svoj automobil čak i ako sami prouzrokujete štete, nabavite mu polisu kasko osiguranja koju u nekim osiguravajućim kućama možete da kupite i samo za period dok ste na putovanju a ne za čitavu godinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *