Šta uraditi ako na vozilu nastane šteta?

Šta kad nastane šteta - Auto-Moto Savez Osiguranje
Slika: www.ams.co.rs

Kada na vozilu nastane šteta treba da postupite na sledeći način:

  1. da preduzmete mere za otklanjanje i smanjenje štete,
  2. da štetu prijavite nadležnom organu MUP i na licu mesta sačekate izlazak nadležnih lica, a ukoliko je materijalna šteta manja od 500 evra i nema poginulih lica, da na licu mesta popunite evropski izveštaj o nezgodi, bez izlaska nadležnih lica MUP.
  3. da najkasnije u roku od 3 dana prijavite štetu osiguravajućem društvu čiju polisu ima osiguranik koji je uzrokovao štetu.
  4. da najkasnije u roku od 3 dana prijavu potvrdite u pisanoj formi, uz popis stvari koje su uništene, oštećene ili nestale u nezgodi. U slučaju krađe vozila, vozilo se smatra otuđenim tek po isteku 30 dana od krađe, uz dokaz da nije pronađeno.
  5. Vaša dužnost je da do dolaska procenitelja ne menjate stanje uništenih ili oštećenih stvari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *