Prevare u osiguranju

Izvori: centarzaosiguranje.com, Novosti

osiguranje
Foto: bif.rs

Prevaru osiguranja može da izvrši sam osiguranik ili neko treće lice koje hoće da se naplati iz te polise osiguranje. Prevare u osiguranju mogu biti organizovane od kriminalnih bandi, ili od osobe koja tvrdi da je doživela neku štetu ili povredu.

Prevare poskupljuju osiguranje za svakog osiguranika.

Prema procenama Evropskog udruženja osiguravača, svaka deseta prijavljena šteta po osnovu osiguranja je lažna.

U našoj zemlji najčešće su prevare kod kasko osiguranja ili auto odgovornosti. Najčešća prevara je lažno prikazivanje da je vozilo oštećeno u saobraćajnoj nezgodi koja se nije dogodila ili kada je vozilo namerno uništeno da bi naplatili štetu. Prevare su obično rezultat lažiranja lekarskih nalaza ili policijskih izveštaja. Često se traži naknada za pretrpljeni strah, a tu je i čuvena “trzajna” povreda vrata, do koje dolazi kada je auto udaren otpozadi, a putnik se naglo trgne.

Čest primer su i lažne prijave krađe automobila, koji nestaju vrlo brzo nakon uplate polise ili prve rate osiguranja.

Načini utvrđivanja lažnih šteta na vozilima su:

  • provera postojanja šteta na vozilu;
  • provera broja odštetnih zahteva koje je klijent podneo drugim osigurivačima;
  • provera ključeva vozila – da bi se videlo da li su kopirani (u slučaju prijave krađe vozila);
  • provera poklapanja oštećenja na vozilima koja su učestvovala u nezgodi.

Mnogi počinioci prevara su spremni da naude sebi kako bi došli do materijalne koristi.

Ima mnogo bizarnih primera, kao na primer:

U Rusiji su se pojedinci namerno bacali pod vozila u pokretu kako bi dobili naknadu zadobijenih povreda ili pretrpljenog straha.

U Velikoj Britaniji jedan čovek je iscenirao sopstvenu smrt davljenjem, našli su ga u Panami gde je živeo od novca koji je dobio od osiguranja života.

U Francuskoj je hirurg lažirao okolnosti povrede na skijanju, za koje nije ni uplatio polisu osiguranja.

U Španija su dva čoveka sami sebi odsekli ruke kako bi od osiguravajuće kuće naplatili veliku odštetu, otkriveni su, jer su amputacije obavili previše dobro.

Čovek je u Austriji odsekao svoje stopalo cirkularom. Cilj mu je bio da ne izgubi beneficije koje je dobijao kao nezaposleni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *