Osiguranje gostiju hotela od posledica nesrećnog slučaja

Hoteli, lečilišta, kampovi i druga pravna i fizička lica koja nude noćenja imaju mogućnost osiguranja svojih gostiju od nesrećnog slučaja.

Početak osiguranja je od momenta kada se gost propisno evidentira kod ugovorača osiguranja (hotelska knjiga) i traje do momenta kada prestaje biti gost hotela ili prenoćišta.

Osiguranje je u obavezi da isplati naknadu ako nesrećni slučaj nastane za vreme trajanja osiguranja i to za vreme boravka i to za vreme boravka u hotelu i van hotela.

Osobe (goste) je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • Smrti usled nezgode,
  • Invaliditeta,
  • Smrti usled bolesti,
  • Troškovi lečenja,
  • Odgovornost za lica,
  • Odgovornost za stvari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *