Osiguranje đaka

Izvor: NBS

Početkom svake školske godine, na roditeljskom sastanku biće vam ponuđeno da osigurate svoje dete od posledica nezgode. Ovo osiguranje je na dobrovoljnoj osnovi, i na vama je da odlučite da li to želite. Nezgode se ne mogu sprečiti, ali se njene posledice mogu ublažiti, a to je moguće i zaključivanjem ugovora o osiguranju od nezgode.

Zaštita je POTPUNA, što znači su učenici osigurani 24 sata dnevno tokom cele školske godine.

Ovo osiguranje najčešće pokriva:

  • Pokriće troškova lečenja;
  • Dane provedene u bolnici;
  • Slučaj preloma;
  • Slučaj trajne invalidnosti;
  • Smrt zbog nezgode;
  • Smrt zbog bolesti.

U slučaju da dođe do nezgode najvažnije je da se obratite lekaru, zatim slučaj prijavite osobi u školi koja je odgovorna za osiguranje đaka, a škola prijavljuje slučaj osiguravajućoj kući.

Vrlo je važno da sačuvate sve račune, ako ste imali troškove koji su nastali kao posledica nezgode.

Da biste podneli zahtev za naknadu štete, potrebno je da popunite prijavu o nesrećnom slučaju (najčešće se može naći na internet stranici ili u prostorijama osiguravajuće kuće), dostavite lekarsku dokumentaciju od početka do kraja lečenja, matični broj deteta i podnosioca zahteva (tj. vaš matični broj) i napišete, kao roditelj, izjavu o svim detaljima nezgode. Raspitajte se kod osiguravajuće kuće da li je potrebno još nešto od dokumentacije kako biste kompletirali zahtev za naknadu štete. Osiguravajuća kuća je dužna da vam isplati osiguranu sumu ili njen deo u roku od 14 dana kada obaveza osiguravača i visina obaveze budu utvrđene.

Pre nego što uplatite osiguranje raspitajte se o uslovima pod kojim je sklopljen ugovor o osiguranju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *