ODŠTETA PRILIKOM POVREDA NA LEDU I JAVNOM MESTU

Zima je na pragu a sa njom i povećani broj padova ,povreda i preloma.Ukoliko ste se povredili na javnom mestu imate pravo na naknadu štete ali pod uslovom da dokažete da niste svojim nemarom prouzrokovali povredu.Potrebno je pre svega pozvati hitnu pomoć,slikati mesto na kom ste se povredili ,i obezbediti što više dokaznog materijala a ako je moguće i svedoke.

Mnogi građani se dvoume oko odluke da li se osigurati ili ne,ali svakako je preporuka da to učine.

Osiguravajuća društva imaju polise osiguranja za nezgode na radu,polise za predškolce,učenike,studente i penzionere kojima ste osigurani 24 časa na dan,pa samim tim pokrivaju i povrede nastale usled pada na ledu.Po završetku lečenja dobijate od lekara dokument na kome je on opisao težinu povrede,posledice koje je ona izazvala i eventualni stepen invalidnosti.U zavisnosti od visine sume na koju se osiguranik osigurao i izveštaja lekara,osiguranik dobija odštetu(isplatu).