Naknada štete

NEMINEM LAEDERE-ZABRANA PROUZROKOVANJA ŠTETE.

Ko drugome prouzrokuje štetu dužan ju je nadoknaditi. Šteta može biti materijalna na imovini oštećenih i nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda časti ili slobode prava ličnosti, kao i za strah ukoliko jačina bola i straha to opravdava. Šteta može biti stvarna ili izmakla korist. Štetni događaji mogu nastati u raznim životnim situacijama i na različitim mestima npr. na poslu-povredom na radu, na javnom mestu, u školi, ujedom psa lutalice ili što se najčešće dešava u praksi u saobraćaju. Bez obzira na mesto nastanka štete štetnik je uvek dužan nadoknaditi je, takođe naknada se može potraživati i od osiguravajućeg društva lica koje je prouzrokovalo štetu.

U savremenom životu štetni događaji iz kojih proizlazi pravo na naplatu štete su mnogobrojni pa se naknada stete može potraživati od raznoraznih subjekata npr :-od poslodavca se najčešće potražuje naknada štete za povrede na radu, nezakonit otkaz, neisplaćene zarade ili neiskorišćeni godišnji odmor 
-od zaposlenog se potražuje naknada štete za štetu koju je pričinio poslodavcu na radnom mestu 
-od osiguranja tj. osiguravajućeg društva najčešće se potražuje naknada štete za štete pričinjene u saobraćajnim nezgodama po polisama osiguranja od auto odgovornosti ili kasko osiguranja za motorna vozila 
-od države se potražuje naknada štete zbog neosnovanog pritvora 
-od opština, gradova i nadležnih komunalnih preduzeća se potražuje naknada štete za ujed psa lutalice
-od banaka se potražuje naknada štete zbog neosnovanih troškova obrade kredita. 

Naknada štete od osiguranja za štetu nastalu u saobraćaju

Često se dešava da osiguravajuća društva ne žele da priznaju pravni osnov nastanka štete ističu doprinos oštećenog ili kad priznaju osnov ne žele da isplate odgovarajući adekvatan iznos nadoknade već pokušavaju da umanje svoju obavezu. Da bi se maksimirao iznos naplate štete pogotovu za saobraćaj, potrebno je da se advokat dobro razume u saobraćajne nezgode, saobraćajne prekršaje i da dobro poznaje sudsku praksu kod odlučivanja o visini štete. U takvim i sličnim slučajevima oštećeni se mogu obratiti advokatskoj kancelariji. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *