Kratak istorijat osiguranja

Koncept osiguranja doživeo je procvat tokom industrijske ere, ali početci osiguranja datiraju od pre 6000 godina.

Prvi elementi osiguranja se sreću kod Kineza prilikom rečnog transporta robe, a u Vavilonu se u slučaju gubitka broda vlasniku nadoknađivala šteta.

Prvi pismeni tragovi o osiguranju se nalaze još u Hamurabijevom zakoniku.

U Grčkoj su postojala udruženja koja su na osnovu priloga svojih članova pomagala nemoćne, bolesne i porodice umrlih, a u Rimu su verske organizacije pružale pomoć onima kojima je bila potrebna.

Preteča osiguranja u srednjem veku su bila udruženja trgovaca i zanatlija, jer su svojim članovima obezbeđivale naknadu štete za neke vrste rizika. Prvu sačuvanu polisu iz 1182. godine koja je sadržala elemente pomorskog osiguranja nalazimo u Lambardiji. U periodu od 12. – 15. veka je sačuvano više od 400 polisa.

Prvi zakoni iz oblasti osiguranja donose se u Barseloni 1435. godine i Firenci 1522. godine.

Osigurivači kao profesionalna delatnost se javljaju u 17. i 18. veku.

Prva osiguravajuća kompanija je Lojd iz Engleske. Naziv Lojd potiče od Edvarda Lojda, vlasnika kafane u kojoj su se okupljali brodari koji su uz određenu nagradu nadoknađivali štete koje bi se mogle desiti na moru.

Krajem 19. veka usled katastrofalnog požara u Londonu nastaje osiguranje od požara.

Razvoj osiguranja kroz istoriju je bio postepen.

Osiguranje slično nama poznatom se pojavilo tek u drugoj polovini 19. veka i od tada nastavlja svoj razvojni put.

Više o pojmu i istoriji osiguranja pročitajte na sajtu: www.ams.co.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *