Kako odabrati pravo osiguranje za dete?

Nema čekanja u nepreglednim redovima, niti zakazivanja, praćenja smene doktora ….

Na operacije ili različite vrste snimanja i dijagnostike u bolnicama širom Srbije dnevno čeka nekoliko hiljada desetina ljudi. I mnogi ne bi pitali za cenu kada bi im ponudili da se ta lista čekanja skrati.

Posebno kada su u pitanju deca. Nema tužnijeg prizora od čekaonica u dečijim bolnicama i dispanzerima. Tu se ne zna kome je teže bolesnoj deci koja čekaju satima na pomoć ili roditeljima koji nemoćno posmatraju mališane kako boluju.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je pravi način da budete sigurni da će vaše dete dobiti pravu medicinsku negu baš onda kad mu je potrebna, kod najstručnijih lekara i u lekarskoj ustanovi koju vi odaberete. Pri tome nema čekanja u redovima, niti zakazivanja,…

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za decu uvek se ugovara sa istim paketom pokrića kao i za roditelja odnosno roditelje. Deca stiču pravo na preglede kod lekara opšte prakse, specijaliste, dijagnostiku, laboratorijske analize, dok se dodatno može ugovoriti i pokrivanje troškova nabavke lekova,stomatoloških usluga, oftamoloških i sistematskih pregleda, kao i fizikalne terapije.

Mnoge roditelje buni formulacija “preventivna zaštita (zdravo dete) i opravdano se pitaju šta će im osiguranje ako je dete zdravo. Da li to znači da dete ima pravo samo na preglede, ali ne i pokrivene troškove lečenja?

Ovu odrednicu koriste pojedine osiguravajuće kuće za zdravstvenu negu novorođenčadi u prvih 12 ili 24 meseca života. Tu spadaju obavezni lekarski pregledi za bebe, ultazvučni pregledi kukova i vakcinacija. Za svaki drugi zdravstveni problem, primenjuju se paket pokrića iz polise i dete naravno ima pokrivene troškove lečenja, pregled kod specijaliste, snimanja i svega onoga što je lekar prepisao kao neophodno.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za dete može da ugovori barem jedan roditelj ili zakonski staratelj. Treba napomenuti da nije moguće ugovoriti osiguranje samo za dete, već je neophodno da bude osiguran jedan ili oba roditelja. Ukoliko se u startu ugovara zdravstveno osiguranje i za decu, onda će ukupna cena polise za celu porodicu biti niža – što više članova se osigurava, to je premija po članu manja.

Danas ovo osiguranje sve češće kupuju i pojedinci, želeći kvalitetnu medicinsku uslugu pre svega za svoju decu, pa onda i za sebe.

Kako kažu u osiguravajućim kućama ovaj vid osiguranja je “sezonski” proizvod. Njegova prodaja naglo “skače” u oktobru i novembru, kada krenu i prve epidemije prehlada i traje do marta, a potom počinje bolja prodaja putnog zdravstvenog osiguranja.

Danas privatno zdravstveno osiguranje možete zaključiti i na mesečnu premiju i od 15 evra i za to se dobija godišnja osigurana suma od 1.000 evra za vanbolnička lečenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *