EVROPSKI IZVEŠTAJ,OBAVEZAN U SVAKOM VOZILU

Evropski izveštaj je obavezan u svakom vozilu,kazna za nemanje istog može da iznosi od 10.000 do 50.000 RSD.U zakonu o bezbednosti saobraćaja jasno je definisana visina štete do koje nije potrebno zvati policiju da izvrši uviđaj,već se tada popunjava evropski izveštaj.Ako je šteta manja od 60.000 hilj.nema povređenih i oba učesnika udesa se slažu oko krivice tada ne morate da zovete policiju već popunjavate evropski izveštaj o nezgodi,na osnovu koga osiguravajuća kuća onog koje priznao krivicu isplaćuje novac oštećenom.Ako je šteta veča od 60.000 a iznos je do 200.000 hiljada tada obavezno pozvati policiju ,koja ne mora da vrši uviđaj već samo da sačini službenu belešku tj. Da utvrdi da li je neko pod dejstvom alkohola,da li su sva vozila registrovana i da li svi učesnici udesa imaju dozvolu.Ukoliko je šteta veća od 200.000 hijlada tada obavezno dolazi policija i tada se ne popunjava evropski izveštaj.Da bi se dodatno obezbedili pre pomeranja vozila napravite što više fotografija i video zapisa ukoliko ceo slučaj ipak završi na sudu.