DELIMIČNI KASKO

Kada registrujete vozilo zaključujete obavezno osiguranje od autoodgovornosti (AO) koje ustvari predstavlja osiguranje trećih lica. Njime se drugi učesnici u saobraćaju štite od eventualne štete koju im može prozrokovati vaše vozilo, i štetu nadoknađuje osiguravajuće društvo umesto vas. Delimično kasko osiguranje se  zaključuje na godišnjem nivou i uglavnom se ugovara kada i osiguranje autodgovornosti. Kada u jednom osiguravajućem društvu zaključite osiguranje od autoodgovornosti, istovremeno možete da zaključite i delimično kasko osiguranje, kojim kada zakjučite polisu delimičnog kaska  osiguravate svoje vozilo od oštećenja i loma svih stakala koja se nalaze na njemu. U rizike spada veliki broj osiguranih slučajeva koji se inače podrazumevaju kod standardnog kasko osiguranja:

           saobraćajna nezgoda

           eksplozija, direktni udar groma u vozilo, oluja, grad, snežna lavina

           pad ili udar predmeta

       oštećenja usled demonstracija i manifestacija

           postupci koji nastaju iz obesti trećeg lica (krađa, različita oštećenja..) i dr.