Riziko osiguranje života

Riziko osiguranje života je osiguranje života za slučaj smrti. Ono nema karakter štednje i po isteku polise nema nikakvih isplata.

Ko može zaključiti riziko osiguranje ?
Ovo osiguranje mogu zaključiti sva zdrava lica od 15 -74 godine, a u slučaju osiguranja radi zalaganja polise, sva zdrava lica od 15 – 74 godine.

Na koji period se može zaključiti riziko osiguranje ?
Kratkoročno riziko osiguranje može se zaključiti na period od 1 – 25 godina, a riziko osiguranje radi zalaganja polise može se zaključiti na period od 1-30 godina.

Premiju možete plaćati:

  • mesečno, tromesečno, polugodišnje ili godišnje
  • u dinarima ili devizama (eur, usd, chf)
  • uplatnicom, trajnim nalogom ili administrativnom zabranom

Zašto je riziko osiguranje pravi izbor za vas?

  • Zato što je riziko osiguranje pravi odgovor za sve koji odgovorno razmišljaju o sebi i porodici i ne prepuštaju život slučaju.
  • Zato što polise riziko osiguranja omogućavaju nisku premiju i visoku osiguranu sumu.
  • Zato što riziko polisu možete založiti u banci radi dobijanja dugoročnih i kratkoročnih kredita.